Vizuální styl folklorního souboru Gaudeamus. 
Logotyp a autorské písmo, 2014.