Vizuální styl 16. ročníku festivalu Klášterní hudební slavnosti.
Navrženo 2022, bohužel nerealizováno.

Odvaha vystoupit. Kontrast, či naopak fůze, vznikající mezi dvěma světy. Na jedné straně abstraktní vyjádření hudby a její atmosféry, na druhé straně zobrazení konkrétního umělce, hudebního nástroje, či místa konání akce. Balancování na hraně mězi niterní a na první pohled neuchopitelnou umělcovou odvahou trénovat a rozvíjet svůj talent, na druhé straně konkrétní vystoupení před publikem. Reakce na současnou covidovou situaci a její dopady na kulturu obecně. Kultura, která v nás rezonuje, kterou denodenně konzumujeme, aniž bychom si uvědomovali její konkrétní rysy a vedle toho kultura reálných osobností, míst, projektů a jejich potřeb.