Koncepce grafického řešení a návrh layoutu výroční zprávy pro Sazku. 
2018, nerealizováno.