Logotyp a vizuální styl Základní a mateřské školy Sofie. 
2017